Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.)

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů zákazníků společnosti O2 Czech Republic a.s. V rámci kontroly byly prověřeny i další dva podněty, jejichž obsah s předmětem kontroly souvisel.

Kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovává osobní údaje svých klientů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. za účelem poskytování telekomunikačních služeb. Pokud je zpracováním osobních údajů pověřen zpracovatel, je mezi správcem a zpracovatelem uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která odpovídá požadavkům § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (smlouva o zpracování).

Úřad došel k závěru, že kontrolovaná osoba postupovala v oblasti zabezpečení v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů).

Kontrolovaná osoba pořizuje kopie částí občanských průkazů. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává údaje uvedené na občanském průkazu v rozsahu, který vyplývá z právních předpisů a za účelem plnění smlouvy. Z tohoto důvodu jde o takové zpracování osobní údajů, ke kterému není nutný souhlas subjektu údajů. Kontrolovaná osoba zpracovává tyto osobní údaje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tedy shromažďuje pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Úřad dále došel k závěru, že kontrolovaná osoba má oprávněný zájem na uhrazení poskytnutých služeb ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. a je tedy oprávněna využít kontaktní osobní údaje osoby pro to, aby ji informovala o nutnosti uhrazení dané částky.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém