Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.)

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů zákazníků společnosti O2 Czech Republic a.s. V rámci kontroly byly prověřeny i další dva podněty, jejichž obsah s předmětem kontroly souvisel.

Kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovává osobní údaje svých klientů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. za účelem poskytování telekomunikačních služeb. Pokud je zpracováním osobních údajů pověřen zpracovatel, je mezi správcem a zpracovatelem uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která odpovídá požadavkům § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (smlouva o zpracování).

Úřad došel k závěru, že kontrolovaná osoba postupovala v oblasti zabezpečení v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů).

Kontrolovaná osoba pořizuje kopie částí občanských průkazů. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává údaje uvedené na občanském průkazu v rozsahu, který vyplývá z právních předpisů a za účelem plnění smlouvy. Z tohoto důvodu jde o takové zpracování osobní údajů, ke kterému není nutný souhlas subjektu údajů. Kontrolovaná osoba zpracovává tyto osobní údaje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tedy shromažďuje pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Úřad dále došel k závěru, že kontrolovaná osoba má oprávněný zájem na uhrazení poskytnutých služeb ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. a je tedy oprávněna využít kontaktní osobní údaje osoby pro to, aby ji informovala o nutnosti uhrazení dané částky.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů zákazníků (společnost O2 Czech Republic a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém