Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v Jednotném identifikačním systému (OKsystem a.s.)

 
 
 
Tato kontrola byla zahájena na základě podnětu předsedkyně Úřadu a probíhala paralelně s kontrolou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“). Jejím předmětem bylo plnění povinností zpracovatele při zpracování (zejména zabezpečení) osobních údajů subjektů údajů v Jednotném identifikačním systému (JIS) a přijetí opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů při ukončení smluvního vztahu s MPSV. Kontrolovaná osoba vykonává na základě smlouvy technickou správu JIS, který MPSV provozuje, a je tedy při své činnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Kontrola se zaměřila především na plnění požadavků vyjádřených v § 13 zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti s tím, že v důsledku nového výběrového řízení spolupráce MPSV a kontrolované osoby v jedné oblasti končila. V době kontroly kontrolující ověřili, že harmonogram migrace dat probíhá podle schváleného „exit plánu“ (postup pro případ ukončení spolupráce a vypořádání vzájemných vztahů, včetně harmonogramů pro jednotlivé aplikace) a že kontrolovaná osoba povinnosti zpracovatele osobních údajů spojené se zajištěním bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, které jí ukládá § 13 zákona č. 101/2000 Sb., plní. Kontrolou tedy nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb., za které by odpovídala kontrolovaná osoba [zjištěná absence tzv. logů v plném rozsahu požadovaném v § 13 odst. 4 písm. c) uvedeného zákona nebyla hodnocena jako porušení na straně kontrolované osoby, neboť na tuto činnost nebyl ze strany MPSV – jakožto správce osobních údajů – vznesen požadavek].

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v Jednotném identifikačním systému (OKsystem a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém