Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zabezpečení složky na datovém úložišti zřízené pro archivaci kamerových záznamů (společnost SECURE HOME s.r.o.)

 
 
 
Na základě stížnosti postoupené Policií České republiky provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zabezpečení složky zřízené pro archivaci kamerových záznamů, umístěné na datovém úložišti kontrolované osoby.

Předmětem stížnosti bylo podezření na porušení povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679, a to v souvislosti s pořizováním videozáznamu a fotografií třetích osob vypovídajících o činnosti kontrolované osoby a jejich následné zveřejnění na sociální síti Facebook (profil kontrolované osoby). Policie však nezjistila, kdo fotografie a záznamy na profil kontrolované osoby umístil. Ze zjištěných skutečností nicméně vyplynulo podezření, že k datovému úložišti, na kterém jsou videozáznamy a fotografie uloženy, mohla v důsledku nedostatečného zabezpečení získat přístup neoprávněná osoba.

Kontrolovaná osoba však v průběhu kontroly neposkytla požadovanou součinnost, nezbytnou ke shromáždění podkladů pro přijetí kontrolních závěrů ve věci zpracování osobních údajů. Jednatele kontrolované osoby nebylo možné jakkoli kontaktovat, nařízeného ústního jednání se bez omluvy nezúčastnil žádný zástupce kontrolované osoby a kontrolovaná osoba obecně v době kontroly již nevykazovala žádnou činnost.

Ze součinnosti poskytnuté společníky kontrolované osoby a webhostingovou společností pak nevyplynuly žádné relevantní informace ve vztahu k předmětu kontroly. S ohledem na uvedené byla kontrola uzavřena s konstatováním, že nebylo možné v rámci kontroly zjistit a doložit, zda a v jaké míře kontrolovaný zpracovává osobní údaje ve formě videozáznamů či fotografií zachycujících jeho činnost. Stejně tak nebylo možno vyhodnotit, zda svým jednáním porušuje povinnosti stanovené v nařízení (EU) 216/679.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Doporučení:
Také pořizování videozáznamů a fotografií a jejich uchovávání zásadně podléhá režimu ochrany osobních údajů, včetně požadavků na řádné zabezpečení přístupu k těmto záznamům či fotografiím. V případě uveřejnění osobních údajů na sociálních sítích lze s žádostí o jejich odstranění kontaktovat nejen osobu, která je uveřejnila, ale také danou sociální síť.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > IT technologie > Kontrola zabezpečení složky na datovém úložišti zřízené pro archivaci kamerových záznamů (společnost SECURE HOME s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém