Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Kontrola zákonného titulu pro oslovování osob zprostředkovatelem prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-00538/20)

Zprostředkovatel prodeje elektřiny a zemního plynu

 
 
 
Úřad obdržel podání týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků společností, která se zabývá zprostředkováním prodeje elektřiny a zemního plynu. Konkrétně se společnost měla dopustit porušení obecného nařízení tím, že nerespektovala odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů konkrétní osobou a údaje nadále zpracovávala.   

Úřad v této věci zahájil kontrolu, která byla ukončena dne 2. ledna 2021 doručením vyřízení námitek předsedou Úřadu proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.   

Kontrolou bylo zjištěno porušení čl. 6 odst. 1 obecného nařízení a porušení čl. 12 odst. 1 obecného nařízení   

Dále bylo zjištěno porušení čl. 14 obecného nařízení, protože kontrolovaná osoba nezískala osobní údaje přímo od subjektu údajů a v okamžiku převzetí jí nepředala žádné informace ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. a) až f) tohoto nařízení. V neposlední řadě bylo zjištěno porušení čl. 17 odst. 1 písm. b) obecného nařízení, když byly zpracovávány osobní údaje i přes učiněnou žádost o vymazání osobních údajů.  

V neposlední řadě bylo zjištěnoporušení čl. 32 obecného nařízení. Kontrolovaná osoba měla sice přijatá dostatečná technicko-organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v rámci interní směrnice, sama je však nedodržovala.   

V návaznosti na zjištěná porušení bylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Zprostředkovatelé prodeje elektřiny a zemního plynu > Kontrola zákonného titulu pro oslovování osob zprostředkovatelem prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-00538/20)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém