Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zákonného titulu pro oslovování osob zprostředkovatelem prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-02219/21)

Zprostředkovatel prodeje elektřiny a zemního plynu

 
 
 
Úřad provedl kontrolu na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených obecným nařízením v souvislosti se zpracováním osobních údajů při nabízení zprostředkování či prodeji energií.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení v souvislosti se zákonností zpracování ani ve vztahu k informační povinnosti.

Kontrolou též nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba shromažďovala či zpracovávala osobní údaje pro jiné než výslovně stanovené a legitimní účely, kterými jsou zejména předsmluvní jednání, plnění smlouvy, plnění právních povinností správce, ochrana oprávněných zájmů správce a zasílání obchodních sdělení, marketing a ověřování bonity či platební morálky zákazníka v registru dlužníků SOLUS. Nebylo zjištěno, že by zpracovatelé kontrolované osoby zpracovávali osobní údaje v rozporu s účely stanovenými kontrolovanou osobou ve smlouvách o zpracování osobních údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává relevantní a přiměřené osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro jednotlivé účely zpracování, které má stanoveny. Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba uchovávala osobní údaje subjektů údajů po dobu delší, než je pro tyto účely nezbytné.

Kontrolující nicméně konstatovali porušení obecného nařízení, jelikož kontrolovaná osoba po určité období uváděla na svých webových stránkách v seznamu zpracovatelů nesprávnou informaci o přibližně 50 zpracovatelích, kteří jsou podle obsahu uzavřených smluv o zpracování osobních údajů správci osobních údajů, nikoli zpracovateli. Toto pochybení napravila kontrolovaná osoba v průběhu kontroly. 

Prověřováno bylo také plnění povinnosti kontrolované osoby v rámci zpracovatelských vztahů, přičemž nebylo v této souvislosti zjištěno pochybení.

Dále bylo mimo jiné prověřováno dodržování povinností týkajících se zabezpečení osobních údajů, přičemž ani v této souvislosti nebylo zjištěno porušení.

Vzhledem k tomu, že došlo k nápravě závadného stavu již v průběhu kontroly, nebylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení opatření k nápravě. V návaznosti na zjištěné porušení však byla kontrolované osobě uložena pokuta, kterou tato uhradila.
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Zprostředkovatelé prodeje elektřiny a zemního plynu > Kontrola zákonného titulu pro oslovování osob zprostředkovatelem prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-02219/21)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém