Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Kamerové systémy, kamera souseda

 

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů (UOOU-00864/21)

Maloobchodní prodejce

 
 
 
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů podle obecného nařízení se zaměřením na dodržování povinností dle čl. 5, čl. 6, čl. 12 až čl. 22, čl. 28, čl. 30 a čl. 32 při provozování zákaznických, slevových a věrnostních programů, včetně provozu e-shopu a využívání cookies.   

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje: 
  • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení (reklama a průzkum trhu, kontaktní údaje); 
  • z důvodu uzavření a plnění smluvního vztahu v rámci zákaznického programu a z důvodu smluvního vztahu vyplývajícího z internetového obchodu, včetně vedení zákaznického konta, tj. podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení; 
  • z důvodu zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů kontrolované osoby spočívajících zejména v nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků v soudním či jiném řízení, v rámci mimosoudního jednání podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.    
Kontrolovaná osoba měla zpracovány interní předpisy v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“, „Podmínky účasti v [zákaznickém] programu“, „Zásady zpracování osobních údajů“ a „Obchodní podmínky“ (čl. 2). Ty obsahovaly dostatečné informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 a informace o právech subjektů údajů podle čl. 13 a násl. obecného nařízení. Interní předpisy kontrolované osoby též obsahovaly dostatečné informace o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Ve smyslu čl. 32 obecného nařízení měla kontrolovaná osoba zpracována konkrétní rizika plynoucí ze zpracování a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Přístupy do jednotlivých databází kontrolované osoby byly logovány.   

Kontrolující v závěru kontroly nekonstatovali žádné porušení obecného nařízení.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Poskytování zboží a služeb > Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů (UOOU-00864/21)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém