Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů (UOOU-00893/21)

Maloobchodní prodejce

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021. Jejím předmětem bylo ověření postupů při zpracovávání osobních údajů a povinností vyplývajících z obecného nařízení při využívání věrnostního programu a věrnostních karet, včetně rodinných karet zákazníků, a to především zaměřené na:
  • ověření zásad zpracování dle čl. 5 (zákonnost, minimalizace, omezení uložení, integrita a důvěrnost),
  • zákonnost zpracování dle čl. 6 (včetně případného profilování),
  • podmínky udílení souhlasu dle čl. 7,
  • výkon práv subjektů údajů stanovených čl. 12 až čl. 22 (zaměření na poskytování informací subjektům údajů a právo na výmaz), 
  • využití zpracovatelů dle čl. 28,
  • zabezpečení zpracování dle čl. 32 (zabezpečení databáze klientů) obecného nařízení.   
Provedená kontrola zjistila, že kontrolovaná osoba zpracovává při využívání věrnostního programu a věrnostních karet, včetně rodinných karet zákazníků, přiměřený, relevantní a nezbytný rozsah osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem.   

Z kontrolních zjištění je zřejmé, že zpracování osobních údajů probíhá buďto na základě souhlasu, na základě plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu. Kontrolovaný poskytuje informace o zpracování osobních údajů v požadovaném rozsahu.   Kontrolující dále zjistili, že v rámci věrnostního programu dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů. Subjekt údajů však není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Kontrolovaná osoba vede záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 obecného nařízení. Kromě toho přijala technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.   

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení.   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Poskytování zboží a služeb > Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů (UOOU-00893/21)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém