Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Neziskový sektor > Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním historických vozidel (UOOU-02990/20)

 

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním historických vozidel (UOOU-02990/20)

Zapsaný spolek

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě stížnosti stěžovatele, ve které uvedl, že má podezření na neoprávněné zpracování osobních údajů spolkem při testování historických vozidel.   

Úřad zjistil, že spolek zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem testování historických vozidel na základě pověření dle § 79b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, kdy bylo spolku k testování uděleno oprávnění Mezinárodní federací historických vozidel. Podrobné postupy při zpracování žádostí o testování historického vozidla jsou upraveny v § 6 vyhlášky č.  355/2006 Sb. a její příloze č. 6, zejména v příloze č. 3 – Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla, ve které je také uveden potřebný rozsah zpracovávaných osobních údajů. Podle bodu 6 přílohy č. 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. se žádost o provedení testování historického vozidla vyplňuje ve čtyřech vyhotoveních. Jedno je určeno registru historických vozidel, jedno si uchovává testovací komise ústavu, která testování provedla, další vyhotovení se předává předsedovi příslušné krajské testovací komise a jedno zůstává žadateli o testování historického vozidla.   

Kontrolující konstatovali, že zpracování osobních údajů za účelem testování a registrace historického vozidla je prováděno na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení, neboť se jedná o zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje.   

Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné zpracování osobních údajů při podávání žádostí o testování historických vozidel. Stěžovatel byl o závěrech kontroly vyrozuměn.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Neziskový sektor > Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním historických vozidel (UOOU-02990/20)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém