Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Neziskový sektor > Kontrola zákonného titulu pro zveřejnění osobních údajů (UOOU-00468/20)

 

Kontrola zákonného titulu pro zveřejnění osobních údajů (UOOU-00468/20)

Spolek

 
 
 
Kontrolující zahájili kontrolu na základě tří stížností. Stěžovatelé shodně uvedli, že zaslali kontrolované osobě (spolku, jehož účelem je, jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku: ochrana oprávněných zájmů subjektů kapitálového trhu a drobných investorů v postavení spotřebitelů dle práva EU) žádost o přístup ke svým osobním údajům, aniž by do dne zahájení kontroly obdrželi odpověď.

Pro nesoučinnost byla spolku pravomocně uložena pokuta. V rámci kontroly nicméně Úřad nezjistil, že by ve skutečnosti byla držitelem domény. K jejímu založení a držení se přihlásil jeden z bývalých představitelů kontrolované osoby s tím, že: zaregistroval doménu se záměrem vytvořit svobodný diskuzní prostor pro ty, kteří se cítí podvodným jednáním na kapitálovém trhu poškozeni. 

S ohledem na to, že společnost nebyla správcem osobních údajů stěžovatelů podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení, nebylo u ní v této souvislosti shledáno porušení obecného nařízení.
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém