Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zákonného titulu pro zveřejnění osobních údajů (UOOU-02741/19)

Zapsaný ústav

 
 
 
Úřadu byl dne 10. června 2019 doručen podnět, ve kterém stěžovatel uvedl, že na jím uvedené URL adrese jsou zpracovávány a zveřejněny jeho osobní údaje. Konkrétně se jednalo o jeho jméno, další údaje a informace, převzaté z veřejně dostupných rejstříků, s jejichž zpracováním a uveřejněním v rámci webových stránek ústavu, jakožto i sdílením těchto informací ostatními internetovými vyhledávači, nesouhlasí. Úřad, v rámci úkonů předcházejících kontrole podle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), projednal s ústavem podanou stížnost. Ten ji po dohodě se stěžovatelem přijal a provedl opatření v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů na webových stránkách ústavu, o čemž byl právní zástupce dne 27. února 2020 sdělením o odložení stížnosti stěžovatele podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů informován.   

Úřad 15. dubna 2020 obdržel „Nesouhlas s odložením stížnosti“, odůvodněný skutečností, že ústav nepřijal dostatečná opatření, neboť prostřednictvím internetových vyhledávačů se po zadání jména stěžovatele informace o něm dále zobrazují s odkazem na webový portál ústavu. Na základě toho byla s ústavem jako správcem zahájena kontrola, která se zaměřila na postavení kontrolované osoby a na právní titul pro zpracování (zveřejňování) osobních údajů stěžovatele dle čl. 6 obecného nařízení.   

Kontrolující zjistili, že ústav je provozovatelem předmětných webových stránek. V rámci nich se zaměřuje na transparentnost politického života a dále na využití práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, na posílení důvěry v demokratický právní stát České republiky a ochranu před zneužitím státní moci a veřejných funkcí či zamezení podvodům a korupci. Ústav kontroluje, analyzuje a propojuje smlouvy z registru smluv, veřejné zakázky, dotace, sponzory politických stran i politiky samotné.   

Na základě výše uvedeného kontrolující konkrétně hodnotili, zda ústavu jako správci svědčí některý z právních titulů dle čl. 6 obecného nařízení. V daném případě při zpracování osobních údajů stěžovatele (po odvolání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů) přicházel v úvahu pouze právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm.  f) obecného nařízení. Při vyhodnocení balančního testu kontrolující dospěli k závěru, že ústav při plnění uvedené povinnosti toto ustanovení porušil a není tak možné na jeho jednání, tj. na zpracování osobních údajů stěžovatele realizované prostřednictvím webových stránek ústavu, aplikovat žádný z právních titulů dle čl. 6, včetně čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Ústav proto není oprávněn shromažďovat a dále zveřejňovat osobní údaje stěžovatele. Proti protokolu o kontrole nebyly v řádném termínu podány námitky.   

Vzhledem k tomu, že došlo k nápravě závadného stavu (likvidaci osobních údajů stěžovatele na webu ústavu) v době ukončení kontroly, nebylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení opatření ani zahájeno řízení o uložení pokuty.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém