Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Poskytování zboží a služeb > Kontrola zákonného titulu v souvislosti s využíváním souborů cookies (UOOU-02688/20)

 

Kontrola zákonného titulu v souvislosti s využíváním souborů cookies (UOOU-02688/20) - archiv dokumentů

Společnost provozující internetový obchod

 
 
 
Společnost provozující internetový obchod využívá v rámci svých internetových stránek soubory cookies, přičemž kontrola byla zahájena na základě stížnosti, která směřovala proti zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním těchto souborů.   

Kontrola byla zaměřena na
postavení společnosti a dodržování povinností stanovených obecným nařízením (zejména pak právní titul pro zpracování osobních údajů dle čl. 6, dodržení podmínek vyjádření souhlasu dle čl. 7 a plnění povinnosti dle čl. 12 až 13) v souvislosti s využíváním cookies na webových stránkách internetového obchodu.   

Úřad konstatoval, že společnost porušila povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, neboť po přesněji nezjištěnou dobu nebyla splněna podmínka vyjádření informovaného souhlasu. Porušení se dopustila tím, že pokud se uživatel rozhodl před udělením souhlasu získat více informací o zpracování osobních údajů a klikl na odkaz „Osobní údaje“, tak tím současně udělil neinformovaný souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies.

Ze strany společnosti došlo k nápravě závadného stavu, kdy v současné době již není možné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies pouhým kliknutím na jakýkoli odkaz na stránce.    

Kontrolující se též zaměřili na plnění povinnosti uvedené v ustanovení čl. 12 obecného nařízení v souvislosti s poskytováním informací, v rozsahu čl. 13 tohoto nařízení. Uvedená ustanovení upravují povinnost správce informovat subjekt údajů o všech podstatných parametrech zpracování osobních údajů, a to včetně jeho práv, která mu ve vztahu k tomuto zpracování vznikají.   

Uvedené povinnosti společnost neporušila, tedy splnila informační povinnost dle obecného nařízení.  
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém