Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zaměřená na zpracování osobních údajů při provozu informačního systému zdravotnických zařízení zřizovaných vyšším územně samosprávným celkem (Kraj Vysočina) - archiv dokumentů

 
 
 

Kontroly byla vedena na základě Kontrolního plánu pro rok 2015. Kontrolou bylo zjištěno, že Kraj Vysočina, jako zřizovatel a provozovatel zdravotnických zařízení, konkrétně příspěvkových organizací Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava, na základě uzavřených smluv a v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zajišťuje efektivní výměnu informací, a to včetně osobních údajů a citlivých údajů pacientů, v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v rámci záchranné služby. Kontrolou bylo konstatováno, že Kraj Vysočina má zpracovaná a přijatá technicko-organizační opatření, a to v rámci stanoveného účelu zpracování osobních údajů, včetně jejich zabezpečení, předávání, evidence, uchovávání a likvidace.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zaměřená na zpracování osobních údajů při provozu informačního systému zdravotnických zařízení zřizovaných vyšším územně samosprávným celkem (Kraj Vysočina)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém