Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů a plnění povinností při výkonů práv subjektů údajů v souvislosti s výrobou, vysíláním a archivací televizního pořadu

UOOU-01186/21

 
 
 
Úřad zahájil kontrolu v dubnu 2021 po obdržení žádosti od veřejného ochránce práv o prověření zpracovávaných osobních údajů při výrobě a vysílání televizního pořadu, který má formu reality show. Úřad v souvislosti s provedením kontrolních úkonů zjistil, že zpracovávané osobní údaje poskytují subjekty údajů samy a dobrovolně, v takovém rozsahu, v jakém samy uznají za vhodné. Další osobní údaje si kontrolovaná osoba vyžádá v případě, že subjekt údajů vybere k účinkování v pořadu, s takovým zpracováním osobních údajů žádá kontrolovaná osoba zároveň o souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je uchazeč vybrán pro účast v pořadu, uzavírá s ním kontrolovaná osoba smluvní ujednání a dále osobní údaje zpracovává ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Sjednané smlouvy deklarují, že subjekty údajů dávají kontrolované osobě svolení se zpracováním osobních údajů s dobou platnosti na 50 let a možností prodloužení na dalších 50 let. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů se opírá o čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy je nezbytné pro plnění smlouvy, nelze kontrolované osobě vytknout porušení zásady omezení uložení ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR.

Kontrolou Úřad shledal, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje na základě zákonných titulů, plní informační povinnost a vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Kontrolovaná osoba má vypracované směrnice pro nastavení zabezpečení zpracování osobních údajů a stanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou veřejně přístupné. Úřad kontrolou neshledal žádné porušení. Kontrolovaná osoba proti protokolu o kontrole nepodala námitky.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2022 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů – 1. pololetí > SOUKROMÝ SEKTOR > Média > Kontrola zpracování osobních údajů a plnění povinností při výkonů práv subjektů údajů v souvislosti s výrobou, vysíláním a archivací televizního pořadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém