Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování osobních údajů bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

 
 
 
Na základě stížnosti provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů za účelem založení bankovního účtu. Předmětem stížnosti bylo podezření, že banka stěžovateli bez jeho žádosti a vědomí založila běžný osobní účet. Banka měla mít k dispozici jeho osobní údaje potřebné k založení účtu, protože vystupoval jako disponent firemního účtu zaměstnavatele.

Kontrolující zjistili, že banka nebyla schopna dohledat smluvní dokumentaci týkající se založení účtu ani v elektronickém ani v listinném archivu a nemohla proto prokázat, že smlouva o vedení účtu byla se stěžovatelem uzavřena. Banka s ohledem na okolnosti případu sama považovala založení účtu za neoprávněné a účelové. Banka proto reklamaci uznala jako oprávněnou, zrušila účet a vymazala veškeré s ním související záznamy v příslušných registrech.

Založením účtu bez vědomí subjektu údajů došlo k porušení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť osobní údaje nebyly zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, dále čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, neboť osobní údaje byly zpracovávány i pro jiný než výslovně vyjádřený legitimní účel a čl. 5 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení, neboť nebylo zajištěno dodržování zavedených technických a organizačních opatření. Tímto jednáním došlo také k porušení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť pro zpracování nesvědčil bance žádný právní titul.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 80 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

Doporučení:

V případě, že zjistíte, že je na Vaše jméno veden bankovní účet, který jste nezaložili, věc neodkládejte a kontaktujte ihned příslušnou bankovní instituci. Následně Vám doporučujeme obrátit se v závislosti na konkrétních okolnostech buď na Policii České republiky nebo na Úřad.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém