Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Kontrola zpracování osobních údajů bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě stížnosti provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů za účelem založení bankovního účtu. Předmětem stížnosti bylo podezření, že banka stěžovateli bez jeho žádosti a vědomí založila běžný osobní účet. Banka měla mít k dispozici jeho osobní údaje potřebné k založení účtu, protože vystupoval jako disponent firemního účtu zaměstnavatele.

Kontrolující zjistili, že banka nebyla schopna dohledat smluvní dokumentaci týkající se založení účtu ani v elektronickém ani v listinném archivu a nemohla proto prokázat, že smlouva o vedení účtu byla se stěžovatelem uzavřena. Banka s ohledem na okolnosti případu sama považovala založení účtu za neoprávněné a účelové. Banka proto reklamaci uznala jako oprávněnou, zrušila účet a vymazala veškeré s ním související záznamy v příslušných registrech.

Založením účtu bez vědomí subjektu údajů došlo k porušení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť osobní údaje nebyly zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, dále čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, neboť osobní údaje byly zpracovávány i pro jiný než výslovně vyjádřený legitimní účel a čl. 5 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení, neboť nebylo zajištěno dodržování zavedených technických a organizačních opatření. Tímto jednáním došlo také k porušení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť pro zpracování nesvědčil bance žádný právní titul.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 80 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

Doporučení:

V případě, že zjistíte, že je na Vaše jméno veden bankovní účet, který jste nezaložili, věc neodkládejte a kontaktujte ihned příslušnou bankovní instituci. Následně Vám doporučujeme obrátit se v závislosti na konkrétních okolnostech buď na Policii České republiky nebo na Úřad.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém