Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů členů odborové organizace (Nezávislá odborová organizace České televize v Praze)

 
 
 
Kontrolou, která byla provedena na základě podnětu, bylo konstatováno, že odborová organizace tím, že její předseda na jednání odborového parlamentu, tedy nejvyššího orgánu, zveřejnil v rámci svého vystoupení osobní údaje členky (konkrétně jméno její dcery, název školy a informaci o ozdravném pobytu), a to v souvislosti s žádostí této členky o finanční příspěvek, a dále zveřejnil informace o tom, jak členka platila své členské příspěvky, neporušila povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Odborová organizace zpracovává osobní údaje svých členů související s vlastní činností, a to v návaznosti na § 3025 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého se na činnost odborové organizace v souvislosti se zpracováním osobních údajů pohlíží jako na spolek, přičemž dle § 326 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku, a dále stanovy určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo nebude zpřístupněn.

V daném případě tedy jsou osobní údaje zpracovávány ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. (dodržení právní povinnosti), přičemž stanovy kontrolované osoby upravují oprávnění nejvyšších orgánů se seznamovat se všemi informacemi, které se týkají činnosti a hospodaření odborové organizace. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů členů odborové organizace (Nezávislá odborová organizace České televize v Praze)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém