Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů členů spolku - archiv dokumentů

Spolek chovatelů psů

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě podnětu, který směřoval proti spolku chovatelů psů. 

Stěžovatelka uvedla, že byla spolkem pod pohrůžkou vyloučení donucena k podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Domáhala se ukončení zpracování svých osobních údajů, vyjma zpracování, které spolek provádí v souvislosti s evidencí chovu psů v chovné stanici, ve které za chov psů zodpovídá stěžovatelka. 

Kontrolou bylo zjištěno, že spolek jako správce osobních údajů členů porušil ust. čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť zpracovával osobní údaje za účely nezbytnými pro naplnění určitých článků stanov spolku (účel, cíl činnosti) na základě nesprávného právního titulu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679. Právním titulem pro toto zpracování je však nezbytnost pro účely oprávněných zájmů spolku, včetně zájmů Českomoravské kynologické unie, přičemž oprávněnost zpracování osobních údajů žadatelů o členství, včetně žadatelů o zajištění služeb – nečlenů, je dána souhlasem s podmínkami stanov ve smyslu § 223 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679. 

Spolek také porušil povinnost dle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Daný souhlas totiž neměl náležitosti dle čl. 4 odst. 11 nařízení (EU) 2016/679, protože byl vynucený pod podmínkou nepřijetí za člena, resp. poskytnutí služeb nečlenovi. Nebyl tedy udělen svobodně na základě konkrétní a přesné informace o zpracování osobních údajů. 

Zároveň byla porušena povinnost správce osobních údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 15 odst. 1 písm. a) až c), čl. 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679, protože spolek nepodal jak stěžovatelce, tak ani všem ostatním členům i nečlenům přesné informace o účelech zpracování jejich osobních údajů, podal nesprávné informace o právním titulu pro zpracování osobních údajů členů i nečlenů. Zároveň pak stěžovatelce podal nepřesnou a nesprávnou informaci o zpracování jejích osobních údajů a nepravdivou informaci o jejich likvidaci. 

Odhaleno bylo také provinění proti čl. 30 nařízení (EU) 2016/679, neboť spolek neměl vypracovány žádné vnitřní dokumenty o zpracování osobních údajů a nedokumentoval přijatá technicko-organizační opatření ke zpracování osobních údajů, čímž porušil povinnost dle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Důsledkem neexistence takových opatření bylo neoprávněné zveřejnění osobních údajů stěžovatelky v rozporu s čl. 32 nařízení (EU) 2016/679. 

Spolek proti všem zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole podal námitky, které byly předsedkyní Úřadu zamítnuty. 

Vzhledem k tomu, že zásah do soukromí stěžovatelky nedosahoval většího rozsahu, spolek jednal v dobré víře a také přijal opatření k nápravě závadného stavu, nebylo důvodné zahájit řízení podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém