Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů klientů banky (společnost Air Bank a.s.)

 

Kontrola zpracování osobních údajů klientů banky (společnost Air Bank a.s.)

 
 
 
Na základě podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů klientů za účelem nabídky obchodu a služeb a dále při odesílání informací o pohybu na účtu a pohybu na účtu kreditní karty. Při uzavírání smlouvy o úvěrové kartě zadal klient pro vzájemnou komunikaci chybnou e-mailovou adresu, která patřila shodou okolností jeho jmenovci. Této osobě banka zasílala zprávy o pohybu na účtu a obchodní sdělení.

Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba neoprávněně zasílala stěžovateli i poté, co byla upozorněna neoprávněným příjemcem na nesprávně adresované elektronické zprávy, e-maily obsahující důvěrné informace o zůstatku na účtu, detaily plateb, informace týkající se nové platební karty a obchodní sdělení, které byly určené jinému subjektu. Tím banka porušila § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., ve kterém je správci osobních údajů uložena povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Současně v souvislosti s neoprávněným zasíláním e-mailů na internetovou adresu stěžovatele porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zpracovávat přesné osobní údaje.

V průběhu kontroly byl závadný stav napraven. V návaznosti na kontrolní zjištění byla uložena kontrolované osobě sankce ve výši 20.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém