Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování osobních údajů plátců pojistného (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu pro rok 2018 provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů plátců pojistného Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, kteří dluží na pojistném.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky uveřejňovala na svých internetových stránkách osobní údaje plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na zdravotní pojištění a penále přesáhl určitou výši.

Použitelností nařízení (EU) 2016/679 kontrolovaná osoba ukončila tuto činnost a nadále již osobní údaje dlužníků na své internetové stránce nezveřejňuje. S ohledem na tuto skutečnost Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů po použitelnosti nařízení (EU) 2016/679 nezjistil jeho porušení.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.

Doporučení:

Úřad považuje zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou obvykle porušována základní práva a svobody subjektů údajů. Případné zveřejňování osobních údajů v souvislosti se vznikem pohledávek by bylo za splnění všech základních zásad zpracování osobních údajů možné pouze s předchozím souhlasem subjektu údajů, který by však musel splňovat veškeré požadavky nařízení (EU) 2016/679, tj. muselo by být například možné jej kdykoli odvolat.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby, pojišťovnictví > Kontrola zpracování osobních údajů plátců pojistného (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém