Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019

 

Kontrola zpracování osobních údajů po odvolání souhlasu (společnost Alza.cz a.s.)

 
 
 
Na základě stížnosti provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v souvislosti s pořizováním kopií občanských průkazů a fotografií obličeje zákazníků a vyřizováním žádostí o uplatnění práv subjektů údajů při poskytování produktu „Třetinka“ společností Alza.cz a.s.

Stěžovatel uvedl, že kontrolovaná osoba nereagovala na odvolání souhlasu se zpracováním kopie jeho občanského průkazu a fotografie obličeje při vyzvednutí zboží v produktu „Třetinka“. Tento produkt spočívá v tom, že zákazníci za objednané zboží zaplatí 1/3 kupní ceny před převzetím zboží s tím, že zbylé 2/3 kupní ceny doplatí do 3 měsíců.

Kontrolující zjistili, že v případě stěžovatele kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje (kopii občanského průkazu a fotografii) na základě jeho souhlasu, který však stěžovatel odvolal. Kontrolovaná osoba nicméně tuto žádost nevyřídila, a to z důvodu pochybení zaměstnance. Kontrolovaná osoba tak zpracovávala kopii občanského průkazu a fotografii obličeje stěžovatele neoprávněně, čímž porušila čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 (právní titul). Zároveň tím porušila čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 (odvolání souhlasu), neboť odvolat souhlas musí být stejně jednoduché, jako jej poskytnout.

Kontrolující dále dospěli k závěru, že tím, že kontrolovaná osoba nijak nereagovala na žádost o uplatnění práv subjektu údajů, konkrétně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, porušila čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679.
Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 6 odst. 1, čl. 7, čl. 12 a čl. 29 (zpracování na pokyn správce) nařízení (EU) 2019/679.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 15 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

Doporučení:

Žádost subjektu údajů, včetně odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, je správce zásadně povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Nevyřídí-li správce žádost včas nebo není-li s vyřízením subjekt údajů spokojen, může se obrátit na Úřad. Úřadu je nutno doložit žádost a případnou reakci správce na ni.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém