Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zpracování osobních údajů Policií ČR

Policie ČR, Policejní prezidium

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě podnětu, týkajícího se zpracování osobních údajů stěžovatele v některých databázích Policie ČR, což stěžovatel zjistil při dopravní kontrole.

S ohledem na předmět stížnosti se kontrolující zaměřili na posouzení plnění povinnosti uvedené v § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tedy povinnosti uchovávat osobní údaje v podobě umožňující identifikaci jen po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, a to ve vztahu k databázím Policie ČR.

Kontrolující konstatovali, že zpracování osobních údajů, které bylo předmětem této kontroly, je založeno na zákonném zmocnění kontrolovaného upraveném v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Kontrolou tedy nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., tj. že by kontrolovaný tento zákonný rámec v daném případě překračoval.

Policie ČR je povinna při zpracování osobních údajů zohlednit časové hledisko, tj. časový odstup od poslední trestné činnosti. Pouze určitá procentuální pravděpodobnost recidivy nesmí (sama o sobě) vést, s ohledem na zásady upravené v nařízení (EU) 2016/679 a v zákoně č. 110/2019 Sb., k automatickému rozhodnutí o dalším zpracování osobních údajů pachatelů trestných činů. S delším časovým odstupem od posledního spáchaného činu se pak jednoznačně zvyšuje intenzita zásahu do práv subjektu údajů spojená s pokračující evidencí osobních údajů v IS Policie ČR. Tuto míru lze snížit na úroveň, která umožní další uchovávání osobních údajů, pouze tak, že jsou postupně aplikována další opatření vedoucí k ochraně práv dané osoby (např. zúžení osob oprávněných přistupovat k těmto osobním údajům), a současně je důsledně respektován neveřejný charakter těchto informací tak, aby nedošlo k nedůvodné difamaci dotčené osoby v době, kdy se již zapojila zpět do běžného života a odlišné chování policistů vůči sobě již ani nepředpokládá.

Kontrolující konstatovali, že kontrolovaný při zpracování osobních údajů stěžovatele povinnosti, které mu vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb., v daném případě neporušil.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém