Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha)

 

Kontrola zpracování osobních údajů při činnosti pojišťovacího agenta (SMS finance, a.s.)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů při zprostředkování pojištění.

Kontrolovaná osoba jako samostatný podnikatelský subjekt je při daném zpracování v pozici správce osobních údajů, neboť určila účel a prostředky pro zpracování osobních údajů. Jednotliví podřízení pojišťovací zprostředkovatelé jsou pak v pozici zpracovatelů osobních údajů. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nemá se svými zpracovateli uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, neboť za smlouvu dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. není možné považovat smluvní povinnost zpracovatele řídit se interní směrnicí kontrolované osoby o nakládání s osobními údaji. Kontrolovaná osoba navíc nedisponovala souhlasem ani jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů stěžovatele. 

Úřad tedy zjistil, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 6 (zpracovatelská smlouva) zákona č. 101/2000 Sb. Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Úřad ve věci zahájil řízení o uložení nápravných opatření a zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů při činnosti pojišťovacího agenta (SMS finance, a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém