Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart city (město Kolín)

 
 
 
Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo plnění povinností při zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb tzv. smart city, konkrétně projektu Smart city Kolín. 

Kontrolou bylo zjištěno, že projekt Smart city Kolín sestává z několika dílčích služeb, a to tzv. Chytré odpadové hospodářství, Kolín v mobilu, Chytrá klíčenka, Parkování a SMS Infokanál. Z těchto služeb jsou nicméně osobní údaje zpracovávány pouze v případě služby Kolín v mobilu, Parkování a SMS Infokanál. 

Ve všech případech pověřila kontrolovaná osoba vývojem a dalším provozem služby (resp. k tomu určené mobilní aplikace) zpracovatele, se kterým uzavřela příslušnou smlouvu. Postavení kontrolované osoby jako správce osobních údajů je dáno tím, že to byla kontrolovaná osoba, kdo rozhodl, že bude zřízena určitá aplikace a jaké bude mít funkce. Tím současně rozhodla i o tom, že se bude realizovat zpracování osobních údajů s tím spojené a stanovila tak účel tohoto zpracování i jeho prostředky. Na uvedeném závěru nic nemění fakt, že veškeré další parametry předmětné služby kontrolovaná osoba již ponechává na zpracovateli. 

Samotné zpracování osobních údajů je ve všech případech založeno primárně na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 (uzavření a plnění smlouvy), případně na základě souhlasu subjektu údajů (dobrovolné doplňující údaje).
 
Úřad v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely této služby nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart city (město Kolín)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém