Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů při přepravní kontrole - archiv dokumentů

Dopravní podnik

 
 
 
Kontrola byla uskutečněna na základě výsledků šetření zástupce veřejné ochránkyně práv, týkající se podnětu stěžovatelky, ohledně zpracování osobních údajů cestujících. Osobní údaje měly být shromažďovány přepravním kontrolorem (revizorem) z průkazů totožnosti pasažérů bez platného jízdního dokladu i v případě, že chtěl cestující zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě. Tvrzení stěžovatelky nebylo kontrolou prokázáno.

V rámci kontroly nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje jinak, než v zákonném rozsahu a po dobu nezbytnou k účelu zpracování, resp. že by neplnila jiné zákonné povinnosti správce.

Doplňující informace: V případě, že se cestující při přepravní kontrole na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému; osobními údaji potřebnými pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování a číslo osobního dokladu [§ 18a odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě].
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém