Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů při provozování doručovatelských služeb - archiv dokumentů

UOOU-03088/21

 
 
 
Úřad zahájil kontrolu v srpnu 2021 na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021 a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. pravomoc Úřadu provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba je správcem osobních údajů, které zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Subjekty údajů jsou o zpracování osobních údajů informovány prostřednictvím webových stránek, dokument splňuje obsahové náležitosti dle čl. 13 GDPR. Ze shromážděných podkladů vyplývá, že subjekty údajů mohou uplatnit svá práva prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu, správce na žádosti subjektů údajů reaguje.
 
Správce využívá velké množství zpracovatelů osobních údajů, a to na základě uzavřených smluv, které obsahují všechny náležitosti zpracovatelské smlouvy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů zajišťuje správce dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů.

Kontrola byla ukončena v květnu 2022 vydáním protokolu o kontrole. Nebylo zjištěno žádné porušení při zpracování osobních údajů a kontrolovaná osoba proti tomuto zjištění nepodala námitky.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém