Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů při vedení řízení o přestupku (město Uherský Brod)

 

Kontrola zpracování osobních údajů při vedení řízení o přestupku (město Uherský Brod)

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě podnětu, ve kterém stěžovatel uvedl, že ve výzvách k uhrazení určené (peněžité) částky podle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), vydaných městským úřadem a zaslaných osobám, které se dopustily přestupku dle příslušného ustanovení zákona o silničním provozu, jsou uvedeny osobní údaje stěžovatele v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště, ve spojení s informací o tom, že porušení silničního zákona bylo zjištěno na základě jeho oznámení.

Provedenou kontrolou bylo prověřeno dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektů údajů v rámci řešení přestupků v oblasti silničního provozu. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba tím, že v těchto výzvách uvádí uvedené osobní údaje stěžovatele, porušila § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování) a 3 (povinnost dbát na ochranu soukromého a osobního života při zpracování na základě zvláštního zákona), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Námitky podané proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu zamítla. Ve věci bylo v návaznosti na kontrolní zjištění uloženo opatření k nápravě a bude zahájeno řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů při vedení řízení o přestupku (město Uherský Brod)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém