Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů při využívání kamerového systému (kontrola města)

UOOU-04351/21

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě informací dostupných v médiích, dle kterých mělo město údajně využívat k monitorování ulic kamery, které jsou vybaveny umělou inteligencí, a to včetně software pro rozpoznávání obličeje osob. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektů údajů při využívání kamerového systému. Kontrola se zaměřila na potenciální využívání technologie pro rozpoznávání obličeje, tzv. facial recognition. 

V rámci kontroly bylo realizováno ústní jednání a místní šetření, v rámci kterého bylo představeno softwarové řešení, resp. systém s pokročilými funkcemi pro práci s kamerovými záznamy. Mezi funkcemi využívaného systému jsou výrobcem prezentovány funkce pro zpracování obličeje prostřednictvím automatizovaného rozpoznávání. Konkrétně jde o dva moduly, a to modul pro vyhledávání obličeje a modul pro rozpoznávání obličeje. Instalace těchto modulů však nebyla v obslužném systému během místního šetření identifikována. Stejně tak nebyly identifikovány funkce pro vyhodnocování chůze ani jiné metody biometrického rozpoznávání prostřednictvím kamerových záznamů s cílem jednoznačné automatizované identifikace konkrétních osob. Lze tak konstatovat, že funkce tzv. facial recognition není městem využívána. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností v oblasti zabezpečení osobních údajů (čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 1 a 2 a čl. 32 GDPR). Dále nebylo zjištěno porušení zákonnosti zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 GDPR), ani porušení informační povinnosti (čl. 12 odst. 1 a čl. 13 GDPR). 

Drobné pochybení kontrolující shledali u záznamů o činnostech zpracování (čl. 30 GDPR), v rámci kterých nebylo uvedeno označení a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů (povinnost vyplývající z čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR).

Proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba nepodala námitky. 

Doplňující informace: Vedení záznamů o činnostech zpracování je upraveno čl. 30 GDPR. Informace, které mají záznamy obsahovat, jsou vyjmenovány v odstavci prvním (pro správce) a druhém (pro zpracovatele). Záznamy se vyhotovují vždy písemně (vč. elektronické formy) a na požádání musí být poskytnuty Úřadu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2022 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů – 2. pololetí > Obce a státní správa > Kontrola zpracování osobních údajů při využívání kamerového systému (kontrola města)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém