Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy (Gymnázium Blovice)

 
 
 
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní a citlivé údaje za účelem zabránění vstupu neoprávněných osob do budovy školy, za účelem vedení docházky žáků v třídní knize a za účelem evidence docházky zaměstnanců. Zpracování provádí prostřednictvím elektronického vstupního systému, který využívá otisky prstů. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje a citlivé údaje žáků, zaměstnanců a tzv. obědářů v rozporu s povinností uloženou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), neboť k naplnění stanoveného účelu není nezbytné osobní a citlivé údaje zpracovávat, a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. (při automatizovaném zpracování pořizovat elektronické záznamy s informacemi o zaznamenání či zpracování).

Námitkám proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu částečně vyhověla a věc byla vrácena k došetření. Námitky proti kontrolním zjištěním obsaženým v dodatku k protokolu o kontrole byly odmítnuty jako opožděné. Po došetření věci lze konstatovat, že výsledkem kontrolních zjištění je porušení zákona v rozsahu povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na uvedená kontrolní zjištění bude škole uloženo opatření k nápravě. Řízení o uložení sankce nebude s ohledem na veškeré okolnosti vedeno.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy (Gymnázium Blovice)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém