Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy (Gymnázium Blovice)

 

Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy (Gymnázium Blovice)

 
 
 
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní a citlivé údaje za účelem zabránění vstupu neoprávněných osob do budovy školy, za účelem vedení docházky žáků v třídní knize a za účelem evidence docházky zaměstnanců. Zpracování provádí prostřednictvím elektronického vstupního systému, který využívá otisky prstů. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje a citlivé údaje žáků, zaměstnanců a tzv. obědářů v rozporu s povinností uloženou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), neboť k naplnění stanoveného účelu není nezbytné osobní a citlivé údaje zpracovávat, a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. (při automatizovaném zpracování pořizovat elektronické záznamy s informacemi o zaznamenání či zpracování).

Námitkám proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu částečně vyhověla a věc byla vrácena k došetření. Námitky proti kontrolním zjištěním obsaženým v dodatku k protokolu o kontrole byly odmítnuty jako opožděné. Po došetření věci lze konstatovat, že výsledkem kontrolních zjištění je porušení zákona v rozsahu povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na uvedená kontrolní zjištění bude škole uloženo opatření k nápravě. Řízení o uložení sankce nebude s ohledem na veškeré okolnosti vedeno.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy (Gymnázium Blovice)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém