Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového a přístupového systému (Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536)

 
 
 
Kontrolou vedenou na základě plánu kontrol bylo prověřeno dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a přístupového systému (čipové karty) provozovaných kontrolovanou osobou – společenstvím vlastníků jednotek v uzavřeném areálu bytových domů. Kontrolou bylo zjištěno, že v obou případech (kamerový i přístupový systém) je na postup kontrolované osoby možné aplikovat právní titul uvedený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého je oprávněna provádět zpracování osobních údajů nezbytných k ochraně práv a právem chráněných zájmů svých, popř. dalších osob. Informování subjektů údajů o předmětném zpracování osobních údajů bylo shledáno jako odpovídající požadavkům § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Naopak bylo konstatováno porušení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., a to s ohledem na absenci smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se zpracovatelem, kterého kontrolovaná osoba pověřila správou areálu, včetně správy kamerového a přístupového systému. V průběhu kontroly bylo nicméně zahájeno jednání k uzavření takové smlouvy. Další porušení bylo spatřováno v tom, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby k záznamům z kamer neměly přístup neoprávněné osoby, čímž tedy došlo k porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad za uvedené jednání sankci neuložil, neboť došlo k bezprostřední nápravě protiprávního stavu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového a přístupového systému (Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém