Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového a přístupového systému (Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536) - archiv dokumentů

 
 
 
Kontrolou vedenou na základě plánu kontrol bylo prověřeno dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a přístupového systému (čipové karty) provozovaných kontrolovanou osobou – společenstvím vlastníků jednotek v uzavřeném areálu bytových domů. Kontrolou bylo zjištěno, že v obou případech (kamerový i přístupový systém) je na postup kontrolované osoby možné aplikovat právní titul uvedený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého je oprávněna provádět zpracování osobních údajů nezbytných k ochraně práv a právem chráněných zájmů svých, popř. dalších osob. Informování subjektů údajů o předmětném zpracování osobních údajů bylo shledáno jako odpovídající požadavkům § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Naopak bylo konstatováno porušení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., a to s ohledem na absenci smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se zpracovatelem, kterého kontrolovaná osoba pověřila správou areálu, včetně správy kamerového a přístupového systému. V průběhu kontroly bylo nicméně zahájeno jednání k uzavření takové smlouvy. Další porušení bylo spatřováno v tom, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby k záznamům z kamer neměly přístup neoprávněné osoby, čímž tedy došlo k porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad za uvedené jednání sankci neuložil, neboť došlo k bezprostřední nápravě protiprávního stavu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového a přístupového systému (Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém