Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného bytovým družstvem (Bytové družstvo Ohradní 1344/51)

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě podnětu, jehož předmětem bylo podezření z manipulace se záznamy z kamerového systému provozovaného v bytovém domě. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provozuje v bytovém domě, který je v jejím vlastnictví, kamerový systém se záznamem, skládající se ze sedmi kamer. Kamery umístěné u hlavního vchodu současně monitorovaly i veřejné prostranství před domem (parkoviště).

S ohledem na rozsah a zaměření kamerového systému, resp. jednotlivých kamer, a s přihlédnutím k účelu jeho provozu, dospěl Úřad k závěru, že s výjimkou kamer monitorujících parkoviště, se uplatní právní titul vyjádřený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Ve vztahu ke kamerám monitorujícím parkoviště došlo k porušení povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť pro posuzované zpracování osobních údajů nebyl shledán zákonem předvídaný právní titul. Jiné porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. kontrolou zjištěno nebylo, tj. kontrola nepotvrdila podezření stěžovatele ohledně nezákonné manipulace se záznamy.

Opatření k nápravě nebyla uložena, neboť protiprávní stav kontrolovaná osoba napravila bezprostředně po ukončení kontroly. V návaznosti na kontrolní zjištění byla družstvu uložena sankce ve výši 5.000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného bytovým družstvem (Bytové družstvo Ohradní 1344/51)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém