Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí (městská část Praha 5) - archiv dokumentů

 
 
 
Kontrolou provedenou na základě podnětu bylo zejména zjištěno nahrazování kompetencí městské policie kontrolovanou osobou. To spočívalo v monitorování veřejného prostranství, dále bylo zjištěno využití většího množství kamer v budově sídla a pracoviště kontrolované osoby, než je nezbytné ke stanovenému účelu a než je registrováno u Úřadu, a používání informačních cedulek, které byly nevhodné z hlediska jejich velikosti nebo v několika případech obsahovaly zavádějící text.

Daný stav byl v průběhu kontroly napraven tak, že došlo k zaclonění vnějších kamer, bylo zahájeno postupné odstraňování nadbytečných kamer, vyměněny informační cedulky a došlo ke změně registrovaného zpracování u Úřadu. Kontrolou Úřad zjistil porušení § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 50.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že náprava byla provedena již v průběhu kontroly, opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí (městská část Praha 5)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém