Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí (městská část Praha 5)

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí (městská část Praha 5)

 
 
 
Kontrolou provedenou na základě podnětu bylo zejména zjištěno nahrazování kompetencí městské policie kontrolovanou osobou. To spočívalo v monitorování veřejného prostranství, dále bylo zjištěno využití většího množství kamer v budově sídla a pracoviště kontrolované osoby, než je nezbytné ke stanovenému účelu a než je registrováno u Úřadu, a používání informačních cedulek, které byly nevhodné z hlediska jejich velikosti nebo v několika případech obsahovaly zavádějící text.

Daný stav byl v průběhu kontroly napraven tak, že došlo k zaclonění vnějších kamer, bylo zahájeno postupné odstraňování nadbytečných kamer, vyměněny informační cedulky a došlo ke změně registrovaného zpracování u Úřadu. Kontrolou Úřad zjistil porušení § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 50.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že náprava byla provedena již v průběhu kontroly, opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí (městská část Praha 5)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém