Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na pracovišti (společnost SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě doručeného podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na pracovišti.

Předmětem činnosti kontrolované osoby je výroba skla a sklářských výrobků. Bylo zjištěno, že kamerovým systémem jsou vybaveny i prostory, kde jsou umístěny výrobní linky. Důvodem instalace kamerového systému byla kontrola výrobního procesu, bezpečnost zaměstnanců a prevence úrazů (vedoucí pracovník může dle kontrolované osoby zajistit pomoc zraněnému zaměstnanci a následnou analýzou záznamu zjistit, jak přesně k úrazu došlo). Ve vztahu ke kamerám zaměřeným na výrobní linky došli kontrolující k závěru, že dochází k soustavnému monitorování pracoviště zaměstnanců v rozporu s požadavky § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, neboť je monitorován celý prostor, v němž jsou výrobní linky umístěny, a ani případné střídání zaměstnanců na jednotlivých pozicích nevede k tomu, že by nebyli významnou část pracovní doby monitorováni.

Sledovaného účelu by v daném případě bylo dosaženo i tím, že by předmětné kamery snímaly pouze striktně omezený prostor, kde je zvýšené nebezpečí úrazu zaměstnanců.

S ohledem na uvedený závěr nelze pro záznamy pořizované prostřednictvím kamer umístěných na pracovišti aplikovat žádný z právních titulů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. V případě zbývajících provozovaných kamer (instalovaných ve venkovních prostorách výrobního areálu) naopak kontrolující dospěli k závěru, že je přípustná aplikace právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Kontrolovaná osoba tedy porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 uvedeného zákona. Tento protiprávní stav byl nicméně kontrolovanou osobou napraven, a proto jí Úřad neuložil opatření k nápravě a na základě § 40a zákona č. 101/2000 Sb. upustil od uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na pracovišti (společnost SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém