Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného v bytovém domě (fyzická osoba podnikající)

 
 
 
Kontrolou, která byla zahájena na základě podnětu, bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba prostřednictvím kamerového systému se záznamem, který je instalován v bytovém domě, porušila povinnost správce osobních údajů uloženou § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť kamery jsou instalovány tak, že primárně sledují vchody do jednotlivých bytů. V daném případě přitom výrazně zasahují do soukromí obyvatel a tento zásah převažuje nad právem majitele bytového domu na ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů.

Současně bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba neplní v plném rozsahu povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 (informační povinnost o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny) a v § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na uvedená kontrolní zjištění bylo zahájeno správní řízení o uložení opatření k nápravě i řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného v bytovém domě (fyzická osoba podnikající)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém