Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bytovém družstvu (Bytové družstvo PODROUŽKOVA 1684)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením instalovaném v prostorách bytového domu.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí dále subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených nařízením (EU) 2016/679. Ačkoli kontrolovaná osoba provozuje kamerový systém se záznamem, o této skutečnosti dostatečně neinformovala subjekty údajů. 

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v čl. 13 nařízení (EU) 2016/679.

Úřad uložil kontrolované osobě nápravná opatření spočívající v povinnosti doplnit informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a v povinnosti odpovědět stěžovateli na jeho žádost o přístup k osobním údajům. Kontrolovaná osoba tato opatření splnila a podala o tom Úřadu zprávu. Vzhledem k rozsahu porušení a provedení nápravy upustil Úřad od uložení pokuty. 

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bytovém družstvu (Bytové družstvo PODROUŽKOVA 1684)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém