Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Kontrola zpracování osobních údajů společenstvím vlastníků domů při zpřístupňování dokumentů obsahujících osobní údaje - archiv dokumentů

Společenství vlastníků domů

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě stížnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zveřejňovala prostřednictvím vzdáleného přístupu do úložiště všechny dokumenty vzniklé v rámci činnosti SVD, které obsahovaly osobní údaje, přičemž tyto dokumenty nebyly nezbytné pro uplatnění práv a povinností člena SVD dle § 1175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako je jméno (název), číslo běžného účtu, název banky, případně SIPO, plátce a příjemce.

Kontrolované SVD tedy porušilo zásadu zpracování osobních údajů uvedenou v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679, tedy že osobní údaje musí být zpracovány přiměřeně a omezeně na nezbytný rozsah k účelu, pro který jsou zpracovávány. Zveřejňováním osobních údajů stěžovatelky a jejích rodinných příslušníků došlo též k porušení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Současně bylo prokázáno, že SVD umožnilo přístup ke svým webovým stránkám nejen pouze svým členům, ale i nezjištěnému počtu třetích osob a současně nezajistilo logování přístupů.

Kontrolovaná osoba provedla nápravu nedostatků v průběhu řízení o opatřeních k nápravě.

Doplňující informace: Při správě agendy vlastníků jednotek či družstva je nutné zajistit, aby se s příslušnými dokumenty mohly seznamovat pouze oprávněné osoby, přičemž osobní údaje mohou být v takových případech poskytovány či zpřístupňovány jen, pokud je k tomu dán věcný a právní důvod (např. oprávnění vlastníků či členů se seznámit s konkrétními dokumenty). Není však přípustné volně publikovat a vyvěšovat dokumenty, týkající se individuálních záležitostí, pohledávek a sporů, obsahující osobní údaje vlastníků či nájemců. Běžnému zpřístupňování osobních údajů (např. kontaktních údajů na správce domu, na výbor) pravidla pro zpracování osobních údajů nebrání.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Ostatní > Kontrola zpracování osobních údajů společenstvím vlastníků domů při zpřístupňování dokumentů obsahujících osobní údaje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém