Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů společností obchodující s cennými papíry (společnost CYRRUS, a.s.)

 
 
 
Na základě podnětu byla provedena kontrola společnosti obchodující s cennými papíry, která, dle vyjádření stěžovatele, jej telefonicky kontaktovala s nabídkou služeb v oblasti financí. Telefonující zaměstnanec nebyl schopen nijak reagovat na dotaz, odkud získal kontaktní a další osobní údaje stěžovatele.

Kontrolou byly prověřovány zejména povinnosti vyplývající z § 5 odst. 5 (zpracování za účelem nabízení obchodu a služeb) a § 12 (přístup subjektu údajů k informacím) zákona č. 101/2000 Sb. Z kontrolních zjištění bylo patrné, že kontrolovaná osoba mimo jiné provádí zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb subjektům údajů, tudíž (pokud osobní údaje získala z veřejných zdrojů) lze pro tento účel použít pouze jméno, příjmení a adresu subjektu údajů; telefonní číslo pak jen na základě souhlasu. Kontrolou tak bylo prokázáno porušení § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., neboť k tomu kontrolovaná osoba uvedla, že telefonní číslo klienta bylo získáno ze zakoupené databáze (což doložila fakturou).

Dále z kontrolních zjištění vyplynulo, že stěžovateli nebyla kontrolovanou osobou poskytnuta odpověď v plném rozsahu, resp. obsahem sdělení nebyla úplná informace dle § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., tedy informace o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, ač z kontrolních zjištění bylo patrné, že informace o zdroji osobních údajů stěžovatele byla kontrolované osobě známa. Kontrolou tak Úřad zjistil i porušení § 12 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona.

Kontrolovaná osoba zjištěný stav napravila, a Úřad proto nepřistoupil k uložení opatření k nápravě. V návaznosti na uvedená zjištění byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 8.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů společností obchodující s cennými papíry (společnost CYRRUS, a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém