Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů společnosti vytvářející databáze a obchodující s nimi (společnost SOLIDIS s.r.o.)

 
 
 
Na základě doručených podnětů byla provedena kontrola společnosti obchodující s databázemi zaměřená na dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů v databázích a jejich nabízení třetím osobám a dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti s rozesíláním obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků.

Bylo prověřeno zejména plnění povinností vyplývající z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a b) (stanovení prostředků a účelu zpracování), § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování), 5 a 7 (zpracování za účelem nabízení obchodu a služeb) a § 12 (přístup subjektu údajů k informacím) zákona č. 101/2000 Sb. Z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaná osoba koupila databázi subjektů údajů od jiného správce, přičemž u těchto kontaktů byly ve smlouvě deklarovány souhlasy se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k tomu, že souhlasy subjektů údajů vedených v databázi jednoho správce a poskytnuté druhému správci nelze považovat za automatické souhlasy se zpracováním osobních údajů u druhého správce, došlo k porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Jelikož kontrolovaná osoba tyto osobní údaje využívala k oslovování a zasílání obchodních sdělení a navíc je poskytla dalším správcům bez souhlasu subjektů údajů, porušila dále § 5 odst. 5 a 7 zákona č. 101/2000 Sb. Ani na opakovanou žádost subjektu údajů (stěžovatele) kontrolovaná osoba nepodala úplnou informaci o rozsahu zpracování a o zdroji osobních údajů, čímž nesplnila svoji povinnost vyplývající z § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Námitky podané kontrolovanou osobou proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu zamítla.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů společnosti vytvářející databáze a obchodující s nimi (společnost SOLIDIS s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém