Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Kontrola zpracování osobních údajů v Celním informačním systému (Generální ředitelství cel)

 
 
 
Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v Celním informačním systému (CIS). Ochrana osobních údajů v CIS se řídí zejména nařízením Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů a rozhodnutím Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní účely. Podle čl. 37 odst. 1 nařízení č. 515/97 určí každý členský stát vnitrostátní dozorčí orgán, který je povinen provádět nezávislý dozor nad osobními údaji zanesenými v CIS. Úřad provedl pravidelný audit zaměřený na plnění povinností správce osobních údajů zpracovávaných v rámci CIS a Identifikační databázi celních spisů (FIDE), včetně zabezpečení ochrany těchto údajů a kontroly nastavení pravidel pro jejich uchovávání, zpracování a likvidaci.

Kontrola prokázala, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje subjektů údajů v CIS a FIDE v souladu s právními předpisy. Účelem CIS je napomáhat předcházet závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání prostřednictvím rychlejšího zpřístupňování informací, které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států. Účelem FIDE je umožnit orgánům členských států příslušným k celnímu šetření, pokud zahajují nebo provádějí vyšetřování určitých osob, jakož i Europolu a Eurojustu, zjišťovat, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo vedly vyšetřování určitých osob. Existence databáze CIS a FIDE vyplývá přímo z právních předpisů. Právními předpisy jsou stanoveny i práva a povinnosti správce. Úřad v rámci kontroly vyhodnotil technicko-organizační opatření přijatá kontrolovanou osobou k zajištění ochrany osobních údajů jako dostatečná. 

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení právních předpisů.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v Celním informačním systému (Generální ředitelství cel)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém