Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů v Informačním systému o státní službě (Ministerstvo vnitra) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo dodržování povinností Ministerstvem vnitra při provozování informačního systému o státní službě.

Informační systém o státní službě byl zřízen zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Ve smyslu § 180 odst. 2 uvedeného zákona je správcem tohoto systému Ministerstvo vnitra.

Kontrola prokázala, že Ministerstvo vnitra zpracovává kopie osobních dokladů žadatelů (cizích státních příslušníků), ačkoli tyto osobní doklady, respektive osobní údaje v nich obsažené, nejsou nezbytné pro naplnění účelu zpracování. Úřad dále prověřil technicko-organizační opatření přijatá pro zabezpečení osobních údajů. V této souvislosti zjistil, že kontrolovaná osoba má v rámci provozu informačního systému instalovanou aplikaci, jejímž prostřednictvím jsou ukládány záznamy o přístupech do systému (logování). Prostředky použité pro logování však neumožňují získat informace o tom, kdo k údajům konkrétního subjektu údajů přistoupil a za jakým účelem.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené § 5 odst. 1 písm. f) (zpracování v souladu s účelem), § 13 odst. 4 písm. c) (logování operací a evidence přístupů) zákona č. 101/2000 Sb.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v Informačním systému o státní službě (Ministerstvo vnitra)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém