Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci „virtuální parkovací hodiny“ (MPLA s.r.o.)

 
 
 
Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci parkujvklidu.cz.

Kontrolou bylo zjištěno, že správcem osobních údajů je hlavní město Praha, zpracovatelem osobních údajů je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění jí svěřených činností při provozu zón placeného stání. Úřad vyhodnotil smlouvu o zpracování osobních údajů jako smlouvu odpovídající požadavkům § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Ve vztahu k předmětu kontroly (zpracování osobních údajů získávaných v souvislosti s používáním mobilní aplikace „virtuální parkovací hodiny“ mpla.cz/praha v rámci projektu www.parkujvklidu.cz uživateli, kteří touto mobilní aplikací platí bezhotovostně krátkodobé parkování) je kontrolovaná osoba dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. v postavení osoby zpracovávající osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se společností ALTRON Business Solutions, a.s. Tato smlouva vychází ze zpracovatelské smlouvy uzavřené mezi správcem a zpracovatelem.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím mobilní aplikace virtuální parkovací hodiny v souladu s § 14, tedy pouze za podmínek a v rozsahu správcem a zpracovatelem stanoveném. Současně zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro naplnění tohoto účelu. 

Úřad poukázal na skutečnost, že doba uchovávání osobních údajů z dokladu o zaplacení by měla odpovídat době stanovené v právních předpisech, tedy době maximálně pěti let. Vzhledem k tomu, že daná aplikace ještě není po tuto dobu provozována, nemohlo dojít k porušení právních předpisů. Úřad však kontrolované osobě doporučil, aby přizpůsobila dobu uchovávání osobních údajů uvedenou v rámci všeobecných obchodních podmínek a v rámci informační povinnosti na webových stránkách době pěti let, kterou má uvedenu ve své směrnici. Dále bylo zjištěno, že správce plní informační povinnost v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaná osoba pak poskytuje subjektům údajů informace v rozsahu odpovídajícím § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad prověřil také zabezpečení osobních údajů u kontrolované osoby dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci „virtuální parkovací hodiny“ (MPLA s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém