Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů v rámci testování DNA

Poskytovatel zdravotních služeb

 
 
 
Předmětem kontroly, uskutečněné na základě kontrolního plánu pro rok 2019 a informací z ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů, bylo dodržování povinností stanovených v nařízení (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci testování DNA, se zaměřením zejména na dobu uchování odebraných genetických vzorků a jejich likvidaci, zpracování osobních údajů při nakládání se vzorky krve, nalezenými u Městské plovárny v Plzni a na plnění dalších povinností stanovených v nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovány byly všechny postupy zpracování osobních údajů a údajů zvláštní kategorie, zpracovávané kontrolovanou společností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a dalších (zákon o léčivech, zákony v oblasti poskytování laboratorní péče), a to nejen ve smyslu prověření vnitřních předpisů v oblasti technicko-organizačního zabezpečení, ale přímo v praxi na místě při shromažďování a zpracování biologických vzorků v rámci zdravotnictví.

Nebylo tak zjištěno porušení povinností dle nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou dále zjistila, že nález ampulek s biologickým materiálem na skládce odpadu byl důsledkem trestného činu, který šetří Policie ČR a nestal se v důsledku činnosti kontrolované společnosti, ale v souvislosti s likvidací biologického materiálu specializovanou společností, která vzorky přebírá k likvidaci.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém