Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů v registru oznámení vedeném podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (Ministerstvo spravedlnosti)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu pro rok 2018 provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v centrálním registru oznámení vedeném podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který je informačním systémem veřejné správy a který obsahuje rozsáhlé množství osobních údajů, zejména veřejných funkcionářů. V rámci kontroly Úřad také prověřil podnět týkající se tohoto zpracování.

Správcem osobních údajů veřejně činných osob v registru zpracování dle zákona č. 159/2006 Sb. je dle § 14 tohoto zákona Ministerstvo spravedlnosti. Kontrolující v souvislosti s tímto zpracováním prověřili zejména shromažďování, uchování, poskytování a likvidaci osobních údajů (retenční politiku), a to z pohledu základních zásad zpracování osobních údajů stanovených čl. 5 nařízení (EU) 2016/679 a zákonnosti zpracování dle čl. 6 tohoto nařízení, ve veřejné i neveřejné části registru, včetně rozhodování o poskytování údajů z registru tazatelům. Dále se zaměřili na dodržování práv subjektů údajů, a to jak v souvislosti s transparentností a plněním informační povinnosti dle čl. 12 a 13 nařízení (EU) 2016/679 a právem na přístup k osobním údajům dle čl. 15 tohoto nařízení, tak v souvislosti s právem na opravu a výmaz dle čl. 16 a 17 tohoto nařízení.

Úřad zkontroloval také plnění povinností správce při přijetí vhodných technicko-organizačních opatření dle čl. 24 nařízení (EU) 2016/679, uzavřené zpracovatelské smlouvy a zabezpečení osobních údajů dle čl. 32 a 33 tohoto nařízení, a to včetně plnění povinností dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.

Doporučení:

Úřad poukazuje na skutečnost, že proti zpracování osobních údajů založenému na právním titulu plnění právní povinnosti není možné vznést námitku a ani není možné zpracování ukončit a údaje vymazat před uplynutím doby, která je stanovena právními předpisy nebo na jejich základě jako doba nezbytná pro uchovávání údajů (zásada omezení uložení).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Obce a státní správa > Kontrola zpracování osobních údajů v registru oznámení vedeném podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (Ministerstvo spravedlnosti)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém