Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s nahlížením do registru obyvatel

UOOU-03866/20

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, jež směřovala proti postupu Policie ČR při využívání osobních údajů z registru obyvatel (dále jen „ROB“), zejména s ohledem na skutečnost, že Policií ČR byly na dotaz subjektu údajů postupně uváděny rozlišné důvody pro využití údajů z ROB.   

Stěžovatel byl nejprve souhrnným výpisem informován, že do ROB bylo nahlíženo v rámci silniční kontroly, posléze mu bylo dopisem policejního prezidenta sděleno, že důvod byl uveden chybně a nahlížení bylo realizováno s ohledem na potřebnost zjištění adresy, na které měly být vyzvednuty kamerové záznamy dle předchozí domluvy mezi Policií ČR a stěžovatelem. Stěžovatel však i následně uvedené zpochybnil.   

V rámci úkonů předcházejících kontrole pak bylo Úřadu sděleno, že důvodem pro nahlížení do ROB bylo nutné zaznamenání osobních údajů stěžovatele v rámci spisového materiálu příslušného trestního řízení. S ohledem na přetrvávající nejasnosti rozhodl Úřad o zahájení kontroly a o nařízení místního šetření.   

Náhledem do spisového materiálu Policie ČR a taktéž posouzením souvisejících dokumentů Úřad dospěl k závěru, že pro konkrétní zpracování, tj. vyhledání osobních údajů vztahujících se k osobě stěžovatele v ROB, Policie ČR nestanovila konkrétní účel ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a proto v tomto konkrétním případě předmětnou zásadu zpracování osobních údajů (tj. stanovení konkrétního účelu pro toto zpracování) porušila. Informace o stěžovateli nebyly součástí předmětného spisu trestního řízení.   

V průběhu kontroly vyplynulo, že údaje o stěžovateli byly pouze sepsány na volný list papíru, který byl pro další neupotřebení následně skartován. Kontrola prokázala, že stěžovatel byl ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, chybně informován o účelu zpracování osobních údajů, které se ho týkají.   

Kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním nepodala námitky.   

Doplňující informace: 

V daném případě se Policie ČR nacházela v pozici spravujícího orgánu. Jedná se o pojem zavedený Hlavou III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Toto ustanovení se použije při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolu a výkon veřejné moci spravujícího orgánu stanovených jinými zákony (mimo jiné např. zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky) za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.  
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Policie ČR > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s nahlížením do registru obyvatel

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém