Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním tzv. novorozeneckého screeningu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu pro rok 2019 a v návaznosti na kontrolu provedenou v letech 2014 a 2015, při které bylo zjištěno porušení právních povinností, provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností při zpracování osobních údajů v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu (včetně krevních vzorků z tzv. suché kapky krve), se zaměřením na zákonnost zpracování a na dobu uchování odebraných vzorků a jejich likvidaci a na plnění dalších povinností týkajících se především práv subjektů údajů.

Kontrolující prověřili veškeré postupy při nakládání s odebranými vzorky tzv. suché kapky krve novorozenců, tedy od odběru po zpracování, uchovávání a likvidaci. Na příslušných pracovištích nemocnice kontrolující také prověřili přijetí technických a organizačních opatření pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.

Doporučení:

Zjištěná porušení, a to zejména porušení týkající se rizikového zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, Úřad dále monitoruje. Především v případě, že se jedná o rozsáhlé plošné zpracování, Úřad dodržení nápravy a soulad s právními předpisy v budoucnu opětovně prověří.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Zdravotnictví > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním tzv. novorozeneckého screeningu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém