Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem zón placeného stání na území hlavního města Prahy (ELTODO, a.s.)

 
 
 
Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů související s monitorováním veřejně přístupných prostor prostřednictvím kamerových systémů umístěných na střeše automobilů provozovaných společností ELTODO, a.s. Toto monitorování je prováděno za účelem kontroly placení parkovného v zónách placeného stání na území hlavního města Prahy v rámci projektu www.parkujvklidu.cz. Kontrola se zaměřila především na vyhodnocení zákonnosti přenosu osobních údajů jednotlivým subjektům zapojeným v procesu kontroly placení parkovného a návazných postupů a na dodržování povinností dle § 5 (zásady zpracování a jeho zákonnost), § 13 (zabezpečení osobních údajů) a § 20 (likvidace údajů) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující zjistili, že správcem osobních údajů je hlavní město Praha, zpracovatelem osobních údajů je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění jí svěřených činností při provozu zón placeného stání. Úřad vyhodnotil smlouvu o zpracování osobních údajů jako smlouvu odpovídající požadavkům § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Ve vztahu k předmětu kontroly (zpracování osobních údajů souvisejících s monitorováním veřejně přístupných prostor prostřednictvím kamerových systémů umístěných na střeše automobilů provozovaných kontrolovanou osobou za účelem kontroly placení parkovného v zónách placeného stání na území hlavního města Prahy v rámci www.parkujvklidu.cz) je kontrolovaná osoba dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. v postavení osoby zpracovávající osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se zpracovatelem. Tato smlouva vychází ze zpracovatelské smlouvy uzavřené mezi správcem a zpracovatelem.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje získané z monitoringu registračních značek silničních motorových vozidel stojících v zónách placeného stání v souladu s § 14, tedy pouze za podmínek a v rozsahu správcem a zpracovatelem stanoveném. Současně zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro naplnění tohoto účelu a pouze po nezbytnou dobu.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem zón placeného stání na území hlavního města Prahy (ELTODO, a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém