Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s technickým zabezpečením škol (Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.)

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s technickým zabezpečením škol (Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě plánu kontrol byla uskutečněna kontrola v souvislosti s účastí kontrolované osoby na projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem“ („Bezpečná škola“), na jehož základě kontrolovaná osoba rozšířila zpracovávání osobních údajů získaných kamerovým systémem se záznamem prostřednictvím většího počtu kamer a dále zpracovává osobní údaje za účelem vydání čipových karet a čipů zaměstnancům a žákům kontrolované osoby umožňujícím jim vstup do prostor školy, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a prevence proti vandalismu a kriminalitě. Bylo zjištěno, že ke zpracování osobních údajů za těmito účely kontrolovaná osoba nepověřila zpracovatele. V souvislosti s pozastavením realizace projektu usnesením Rady Karlovarského kraje nedošlo k dalšímu rozšíření či dokončení dalšího zamýšleného zabezpečení školy. I z důvodu zastavení plateb vzhledem k povinnosti vyúčtovat dosavadní vynaložené náklady na projekt zřizovateli bylo doporučeno v souvislosti s finančním zajištěním iniciovat rozšíření kapacity funkce kamerového systému o možnost elektronicky zaznamenat důvod vstupu do záznamového zařízení, a to nejpozději do doby nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. ke dni 25. 5. 2018. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s technickým zabezpečením škol (Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém